Trang thông tin điện tử - Trường Trung Học Cơ Sở Hoàng Diệu - 162 Trần Cao Vân - Quận Thanh Khê - Thành Phố Đà Nẵng


KH Tuyển sinh lớp 6 năm học 2023- 2024

KẾ HOẠCH

Tuyển sinh lớp 6 năm học 2023- 2024

Căn cứ Quyết định số 5491/QĐ-UBND ngày 05/11/2015 của Chủ tịch UBND Quận Thanh Khê v/v tổ chức lại trường trung học cơ sở Hoàng Diệu thuộc UBND quận Thanh Khê;

Căn cứ chức năng nhiệm vụ của hiệu trưởng được quy định tại Thông tư số 32/2020/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 9 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trung học phổ thông và trường phổ thông nhiều cấp học;

Căn cứ Quyết định số 2137/QĐ-UBND ngày 21 tháng 6 năm 2021 về việc ban hành Quy chế phối hợp thực hiện công tác tuyển sinh tại các trường mầm non, lớp 1 và lớp 6 và Quyết định 803/QĐ-UBND ngày 14 tháng 4 năm 2023 của Ủy ban nhân dân quận Thanh Khê về việc điều chỉnh Quy chế phối hợp thực hiện công tác tuyển sinh tại các trường mầm non, lớp 1 và lớp 6;

Căn cứ Kế hoạch số 1104/KH-UBND ngày 29 tháng 05 năm 2023 của UBND quận Thanh Khê về việc tuyển sinh Mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2023-2024; Hội đồng tuyển sinh trường THCS Hoàng Diệu xây dựng kế hoạch tuyển sinh lớp 6 năm học 2023-2024

Nhấn xem chi tiết:

KE HOACH TS 6 2023-2024.signed.pdf

142.KH.THCSHD.signed.signed.pdf

 

Danh mục sách giáo khoa lớp 8 năm học 2023-2024

THÔNG BÁO

Danh mục sách giáo khoa lớp 8 năm học 2023-2024

Căn cứ Quyết định số 1060/QĐ-UBND ngày 23 tháng 5 năm 2023 Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng về việc phê duyệt Danh mục sách giáo khoa lớp 8 sử dụng trong Cơ sở giáo dục trung học trên địa bàn thành phố Đà Nẵng từ năm học 2023-2024;

Căn cứ vào Biên bản số 81/BB-THCSHD ngày 25 tháng 3 năm 2023 về họp lựa chon SGK môn Tiếng Anh lớp 8 cho năm học 2023-2024 của Trường Trung học cơ sở Hoàng Diệu, nay Nhà trường thông báo đến toàn thể CBGVNV, học sinh và cha mẹ học sinh Danh mục sách giáo khoa lớp 8 năm học 2023 – 2024 của nhà trường .

Nhấn xem:

Danh mục SGK lớp 8

647.PGDĐT.THCS.pdf

1060_Qd PHE DUYET SGK LOP 8.PDF

Xem danh mục SGK lớp 6, 7:

Danh mục SGK lớp 6 từ năm học 2021-2022

Danh mục SGK lớp 7 từ năm học 2022-2023

 
Các bài viết khác...

Hoạt động giáo dục

Khách Online

Hiện có 13 khách trực tuyến

Thống kê

       Số lượng khách truy cập là:
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter