Trang thông tin điện tử - Trường Trung Học Cơ Sở Hoàng Diệu - 162 Trần Cao Vân - Quận Thanh Khê - Thành Phố Đà Nẵng


Thông điệp môi trường 2023

THÔNG ĐIỆP HƯỞNG ỨNG

TUẦN LỄ NƯỚC SẠCH VÀ VỆ SINH MÔI TRƯỜNG NĂM 2023

CHỦ ĐỀ: NƯỚC AN TOÀN VÀ ĐẦY ĐỦ CHO MỌI NGƯỜI

(Kèm theo Công văn số /PGDĐT ngày tháng năm 2023 của Phòng Giáo dục và Đào tạo)

 

1. Nhiệt liệt hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2023.

2. Nước sạch và vệ sinh an toàn mang lại cuộc sống, sức khỏe cho tất cả mọi người.

3. Bảo vệ nguồn nước, bảo vệ môi trường vì chất lượng cuộc sống.

4. Rửa tay bằng xà phòng và nước sạch góp phần kiểm soát dịch bệnh.

5. Vì sức khỏe của bạn, hãy rửa tay thường xuyên với xà phòng và nước sạch.

6. Nhà tiêu sạch, cộng đồng văn minh.

7. Cộng đồng chung tay bảo vệ và giám sát chất lượng nguồn nước.

8. Mỗi người, mỗi ngày hãy làm một việc tốt để giữ gìn vệ sinh môi trường.


Xem chi tiết kế hoạch tại đây

 

Thông báo: kết quả chọn sách giáo khoa lớp 8

THÔNG BÁO

Về việc kết quả chọn sách giáo khoa lớp 8

Thực hiện Thông tư số 25/2020/TT/BGDĐT ngày 26/8/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định việc lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông; Công văn số 447/BGDĐT-GDTrH ngày 09/2/2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức lựa chọn sách giáo khoa chuẩn bị triển khai năm học 2023 – 2024; Công văn số 523/SGDĐT-GDTrH ngày 02/3/2023 của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng về việc lựa chọn sách giáo khoa lớp 8 và lớp 11 năm học 2023 – 2024.

Căn cứ vào Biên bản số 81/BB-THCSHD ngày 25 tháng 3 năm 2023 về họp lựa chon SGK lớp 8 cho năm học 2023-2024 của Trường Trung học cơ sở Hoàng Diệu, nay Nhà trường thông báo đến toàn thể CBGVNV, học sinh và quý vị PHHS về kết quả lựa chọn sách giáo khoa lớp 8 năm học 2023 – 2024

Xem chi tiết tại đây

 
Các bài viết khác...