Trang thông tin điện tử - Trường Trung Học Cơ Sở Hoàng Diệu - 162 Trần Cao Vân - Quận Thanh Khê - Thành Phố Đà Nẵng


ATGT 2023

Tuyên truyền an toàn giao thông 2023

 

Nhấn vào ảnh trên để xem chi tiết thông tin

 

Cuộc thi “An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai”

KẾ HOẠCH

Triển khai Cuộc thi “An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai”

dành cho học sinh và giáo viên trung học năm học 2022-2023

Thực hiện Công văn số 6552/BGDĐT-GDTrH ngày 14/12/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc triển khai Cuộc thi “An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai” dành cho học sinh và giáo viên cấp trung học năm học 2022- 2023 (sau đây gọi tắt là Cuộc thi), Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng Kế hoạch triển khai Cuộc thi cụ thể như sau:

I. ĐỐI TƯỢNG DỰ THI

Cuộc thi trên cơ sở tinh thần tự nguyện tham gia của giáo viên và học sinh.

1. Đối với cấp trung học cơ sở (THCS): học sinh và giáo viên thuộc các quận, huyện trên địa bàn thành phố; các trường trực thuộc Sở.

2. Đối với cấp trung học phổ thông (THPT): học sinh lớp 10, lớp 11 và giáo viên các trường THPT; các trường phổ thông có nhiều cấp học, có cấp THPT.

3.Thời gian tổ chức Cuộc thi

- Từ ngày 31/12 đến ngày 12/01/2023: giáo viên và học sinh tham dự thi

nộp bài dự thi cho trường THCS, THPT.

- Từ ngày 12/01/2023 đến ngày 16/01/2023 các trường có giáo viên và

học sinh tham gia Cuộc thi tổng hợp bài dự thi của giáo viên và học sinh gửi về

Sở Giáo dục và Đào tạo (qua Phòng Giáo dục Chính trị và Công tác học sinh,

sinh viên).

Nhấn xem chi tiết kế hoạch

 
Các bài viết khác...

Hoạt động giáo dục

Khách Online

Hiện có 14 khách trực tuyến

Thống kê

       Số lượng khách truy cập là:
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter