Trang thông tin điện tử - Trường Trung Học Cơ Sở Hoàng Diệu - 162 Trần Cao Vân - Quận Thanh Khê - Thành Phố Đà Nẵng


THÔNG BÁO TUYỂN SINH

THÔNG BÁO

Về việc tiếp nhận học sinh Lớp 6 sau khi xác minh

Căn cứ văn bản số 640/UBND-VHXH và 674/ UBND-VHXH phường Tam Thuận về việc phối hợp xác minh phục vụ tuyển sinh lớp 6 năm học 2023 – 2024.

Căn cứ vào kết quả xác minh, trường THCS Hoàng Diệu thông báo việc tiếp nhận và không tiếp nhận học sinh lớp 6 năm học 2023 – 2024 như sau:

1. Danh sách học sinh được tiếp nhận ( kèm theo Danh sách số 1)

2. Danh sách học sinh không được tiếp nhận ( kèm theo Danh sách số 2) Vậy trường THCS Hoàng Diệu thông báo để Phụ huynh học sinh được biết.

3. Trường hợp phường “ chưa xác minh được” do không không liên lạc được với gia đình phụ huynh, căn cứ vào thông báo phụ huynh chủ động làm việc với phường/ công an phường để xác minh trước 14/7/2023.

 

KH Tuyển sinh lớp 6 năm học 2023- 2024

KẾ HOẠCH

Tuyển sinh lớp 6 năm học 2023- 2024

Căn cứ Quyết định số 5491/QĐ-UBND ngày 05/11/2015 của Chủ tịch UBND Quận Thanh Khê v/v tổ chức lại trường trung học cơ sở Hoàng Diệu thuộc UBND quận Thanh Khê;

Căn cứ chức năng nhiệm vụ của hiệu trưởng được quy định tại Thông tư số 32/2020/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 9 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trung học phổ thông và trường phổ thông nhiều cấp học;

Căn cứ Quyết định số 2137/QĐ-UBND ngày 21 tháng 6 năm 2021 về việc ban hành Quy chế phối hợp thực hiện công tác tuyển sinh tại các trường mầm non, lớp 1 và lớp 6 và Quyết định 803/QĐ-UBND ngày 14 tháng 4 năm 2023 của Ủy ban nhân dân quận Thanh Khê về việc điều chỉnh Quy chế phối hợp thực hiện công tác tuyển sinh tại các trường mầm non, lớp 1 và lớp 6;

Căn cứ Kế hoạch số 1104/KH-UBND ngày 29 tháng 05 năm 2023 của UBND quận Thanh Khê về việc tuyển sinh Mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2023-2024; Hội đồng tuyển sinh trường THCS Hoàng Diệu xây dựng kế hoạch tuyển sinh lớp 6 năm học 2023-2024

Nhấn xem chi tiết:

KE HOACH TS 6 2023-2024.signed.pdf

142.KH.THCSHD.signed.signed.pdf

 
Các bài viết khác...

Hoạt động giáo dục

Khách Online

Hiện có 15 khách trực tuyến

Thống kê

       Số lượng khách truy cập là:
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter