Trang thông tin điện tử - Trường Trung Học Cơ Sở Hoàng Diệu - 162 Trần Cao Vân - Quận Thanh Khê - Thành Phố Đà Nẵng


Thông báo: kết quả chọn sách giáo khoa lớp 8

THÔNG BÁO

Về việc kết quả chọn sách giáo khoa lớp 8

Thực hiện Thông tư số 25/2020/TT/BGDĐT ngày 26/8/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định việc lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông; Công văn số 447/BGDĐT-GDTrH ngày 09/2/2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức lựa chọn sách giáo khoa chuẩn bị triển khai năm học 2023 – 2024; Công văn số 523/SGDĐT-GDTrH ngày 02/3/2023 của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng về việc lựa chọn sách giáo khoa lớp 8 và lớp 11 năm học 2023 – 2024.

Căn cứ vào Biên bản số 81/BB-THCSHD ngày 25 tháng 3 năm 2023 về họp lựa chon SGK lớp 8 cho năm học 2023-2024 của Trường Trung học cơ sở Hoàng Diệu, nay Nhà trường thông báo đến toàn thể CBGVNV, học sinh và quý vị PHHS về kết quả lựa chọn sách giáo khoa lớp 8 năm học 2023 – 2024

Xem chi tiết tại đây

 

QĐ 4709/BGDDT về quyền trẻ em trong cơ sở GDPT

Ban hành tài liệu

Hướng dẫn thực hiện nội dung quyền được chăm sóc sức khỏe và quyền vui chơi giải trí của trẻ em trong cơ sở giáo dục phổ thông

 

​Công văn số 4709/QĐ-BGDĐT ngày 30/12/2022 của BGDĐT Ban hành tài liệu Hướng dẫn thực hiện nội dung quyền được chăm sóc sức khỏe và quyền vui chơi giải trí của trẻ em trong cơ sở giáo dục phổ thông

Xem chi tiết nội dung Công văn số 4709/QĐ-BGDĐT tại đây

 
Các bài viết khác...

Hoạt động giáo dục

Khách Online

Hiện có 14 khách trực tuyến

Thống kê

       Số lượng khách truy cập là:
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter