Trang thông tin điện tử - Trường Trung Học Cơ Sở Hoàng Diệu - 162 Trần Cao Vân - Quận Thanh Khê - Thành Phố Đà Nẵng


CUỘC THI “tìm hiểu pháp luật trực tuyến” năm 2023

CUỘC THI
“tìm hiểu pháp luật trực tuyến” năm 2023


Thực hiện Kế hoạch số 217/KH-UBND ngày 10 tháng 02 năm 2023 của UBND quận triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2023 trên địa bàn quận Thanh Khê Trên cơ sở Kế hoạch số 1822/KH-UBND ngày 24 tháng 8 năm 2023 về tổ chức “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” trên địa bàn quận Thanh Khê năm 2023, UBND quận ban hành Kế hoạch tổ chức cuộc thi “tìm hiểu pháp luật trực tuyến” năm 2023 (sau đây gọi tắt là Cuộc thi) như sau:
1. Đối tượng
Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại các cơ quan giúp việc Quận ủy, tổ chức chính trị - xã hội, xã hội - nghề nghiệp, các cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn quận và nhân dân hưởng ứng tham gia cuộc thi.
2.Thời gian, địa điểm thi
- Dự kiến tiến hành vào khoảng thời gian buổi chiều từ ngày 01 tháng 11 năm 2023 đến ngày 06 tháng 11 năm 2023. Thời gian thi cụ thể do Ban Tổ chức cuộc thi công bố.
- Đại điểm thi, tại nơi mà đối tượng tham gia dự thi truy cập mạng online.
Link tham gia thi: https://thanhkhe.danang.gov.vn/
3. Phạm vi
Cuộc thi được tổ chức công khai, phổ biến rộng rãi trên trên địa bàn quận. 4. Nội dung thi
- Luật Bảo hiểm xã hội
- Pháp luật về lĩnh vực: Giao thông đường bộ, An toàn thực phẩm, An ninh
trật tự chống Tệ nạn xã hội
5. Hình thức
Cuộc thi được tổ chức dưới hình thức thi trực tuyến trên Trang thông tin điện tử của UBND quận. Thi bằng tiếng Việt, thí sinh tham gia dự thi trả lời các câu hỏi trắc nghiệm trực tiếp qua mạng trên máy vi tính, hoặc các thiết bị điện tử khác có kết nối internet (máy tính bảng, điện thoại thông minh) theo phần mềm bộ đề câu hỏi được thiết kế sẵn. Số lượng câu hỏi trong một phần thi Online là 30 câu hỏi chính thức và một câu hỏi phụ. Một phần thi online/1 người dự thi kéo dài tối đa 45 phút. Chi tiết về cách thức tham gia dự thi được thực hiện theo hướng dẫn tại Thể lệ cuộc thi.
6. Cơ cấu giải thưởng
Căn cứ vào kết quả của cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật trực tuyến” năm 2023,
Ban Tổ chức cuộc thi sẽ chọn và trao một số giải thưởng như sau:
a) Giải tập thể
- 01 giải nhất, 01 giải nhì, 01 giải ba và 03 giải khuyến khích.
b) Giải cá nhân
- 01 giải nhất, 01 giải nhì, 03 giải ba, 05 giải khuyến khích.