Trang thông tin điện tử - Trường Trung Học Cơ Sở Hoàng Diệu - 162 Trần Cao Vân - Quận Thanh Khê - Thành Phố Đà Nẵng


LỊCH THI VÀ HƯỚNG DẪN THI TRỰC TUYẾN

LỊCH THI VÀ HƯỚNG DẪN

Học sinh làm bài kiểm tra trực tuyến học kì II

năm học 2020 – 2021

Đối tượng:

- Tất cả học sinh khối 6,7,8

- Riêng học sinh không có phương tiện, đang ở vùng cách li, … học sinh gặp sự cố đường truyền không nộp được bài, phải thông báo ngay cho giám thị coi kiểm tra môn đó xác nhận vào biên bản.. các trường hợp này nhà trường sẽ tổ chức kiểm tra trực tiếp tại trường vào thời điểm phù hợp và đảm bảo công tác phòng chống dịch

(nhà trường sẽ thông báo sau)

Thời gian:

- Buổi sáng: GV và HS có mặt lúc 7g00 tại phòng thi theo đường link do GVCN gửi cho nhóm lớp vào đầu mỗi buổi thi;

- Buổi chiều: GV và HS có mặt lúc 13g30 tại phòng thi theo đường link do GVCN gửi cho nhóm lớp vào đầu mỗi buổi thi

Nhấn xem chi tiết:

Lịch thi

Hướng dẫn học sinh làm bài thi