Trang thông tin điện tử - Trường Trung Học Cơ Sở Hoàng Diệu - 162 Trần Cao Vân - Quận Thanh Khê - Thành Phố Đà Nẵng


Thông tin thông báo

Về việc thu các khoản đầu năm học 2022 – 2023

THÔNG BÁO

Về việc thu các khoản đầu năm học 2022-2023

Thực hiện các văn bản chỉ đạo của cấp trên Về việc thực hiện các khoản thu đầu năm học 2022-2023, nay trường THCS Hoàng Diệu thông báo về việc thực hiện các khoản thu đầu năm học 2022-2023 như sau

Xem chi tiết tại đây

 

Lịch tiêm vắc xin mũi 2 cho học sinh lớp 7 năm 2021

THÔNG BÁO

Lịch tiêm vắc xin mũi 2 cho học sinh lớp 7 năm 2021

I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM TIÊM VACXIN PHÒNG COVID-19

1. Thời gian: từ 14g45 đến 15g35 ngày 20/12/2021 ( khung giờ cụ thể bên dưới)

2. Địa điểm tiêm: nhà thi đấu thể thao ngành Giáo dục quận số 156 Hà Huy Tập

3. Lịch chia thành 03 nhóm cụ thể như sau:

Xem chi tiết thông báo tại đây

 

Lịch tiêm vắc xin mũi 2 cho học sinh lớp 8 và 9 năm 2021

THÔNG BÁO

Lịch tiêm vắc xin mũi 2 cho học sinh lớp 8 và 9 năm 2021

I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM TIÊM VACXIN PHÒNG COVID-19

1. Thời gian: từ 13g30 đến 14g30 ngày 12/12/2021 ( khung giờ cụ thể bên dưới)

2. Địa điểm tiêm: Trung tâm văn hóa thể thao quận, số 21 Hồ Tương

3. Lịch chia thành 06 nhóm cụ thể như sau:

Xem chi tiết thông báo tại đây

Xem chi tiết...