Trang thông tin điện tử - Trường Trung Học Cơ Sở Hoàng Diệu - 162 Trần Cao Vân - Quận Thanh Khê - Thành Phố Đà Nẵng


Đoàn Đội85 NĂM NGÀY MẤT CỦA N’TRANG LƠNG

85 NĂM NGÀY MẤT CỦA N’TRANG LƠNG

(23/5/1935 - 23/5/2020).

Hướng tới 85 năm ngày mất của N’Trang Lơng -  Người anh hùng dân tộc Tây nguyên trong kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược. (23/5/1935 - 23/5/2020).

N' Trang Lo'ng tên thật là N’Trang, là người con của dân tộc Mnông, từ nhỏ ông luôn có tinh thần yêu quê hương tha thiết, ý chí căm thù giặc sâu sắc. Là tù trưởng người Mnông Biêt sống ở buôn Bu N’Trang (Dak Nông), là người hiểu sâu sắc đời sống đời sống các dân tộc, tính tình kiên quyết lại có mối quan hệ rộng rãi nên uy tín sâu rộng trong và ngoài vùng. Với lòng dũng cảm, yêu nước ông luôn mang quyết tâm chiến đấu bảo vệ cuộc sống độc lập và tự do  cho quê hương.

Xem chi tiết...
 

79 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐỘI TNTP HỒ CHÍ MINH

SINH HOẠT KỶ NIỆM 79 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐỘI TNTP HỒ CHÍ MINH

15/1941 – 15/5/2020

LỊCH SỬ ĐỘI THIẾU NIÊN TIỀN PHONG HỒ CHÍ MINH

Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh là tổ chức của thiếu nhi Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam sáng lập, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí  Minh phụ trách hướng dẫn.

Đội là tổ chức nòng cốt trong các phong trào thiếu nhi, là lực lượng giáo dục trong và ngoài nhà trường, lực lượng dự bị của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

Tháng 5 năm 1941, Hội nghị lần thứ 8 của Trung ương Đảng do lãnh tụ Nguyễn ái Quốc chủ trì.

Từ sự phân tích diễn biến của tình hình thế giới và trong nước, Hội nghị khẳng định nhiệm vụ chủ yếu trước mắt của cách mạng Việt Nam là giải phóng dân tộc.

Hội nghị quyết định thành lập Việt Nam Độc lập Đồng Minh Hội, gọi tắt là Việt Minh và tổ chức ra các đoàn thể cứu quốc của Việt Minh.

Xem chi tiết...
 

KỶ NIỆM 130 NĂM NGÀY SINH CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH (19/5/1890 - 19/5/2020)

KỶ NIỆM 130 NĂM NGÀY SINH CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH

(19/5/1890 - 19/5/2020)

Tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về đoàn kết quốc tế

Suốt cuộc đời hoạt động cách mạng, thông điệp về tình hữu nghị, đoàn kết quốc tế luôn được Chủ tịch Hồ Chí Minh thể hiện một cách rõ ràng và vững chắc. Người luôn bày tỏ sự ghi nhận và biết ơn những đóng góp to lớn, quý báu cả về tinh thần và vật chất của bạn bè quốc tế. Đó cũng là biểu hiện của truyền thống đoàn kết, thủy chung, trọng tình trọng nghĩa của dân tộc Việt Nam, mà Chủ tịch Hồ Chí Minh là hiện thân cao đẹp nhất.

 

Xem chi tiết...
 

Tháng 5 lịch sử

66 NĂM NGÀY CHIẾN THẮNG ĐIỆN BIÊN PHỦ

(7/5/1954-7/5/2020)

Chiến thắng Điện Biên Phủ của dân tộc ta, thật xứng đáng “được ghi vào lịch sử dân tộc như một Bạch Đằng, một Chi Lăng hay Đống Đa trong thế kỷ XX và đi vào lịch sử thế giới như một chiến công chói lọi, đột phá thành trì của hệ thống nô dịch thuộc địa của chủ nghĩa đế quốc”.

 

HỘI THẢO “TƯ DUY THỜI ĐẠI SỐ 4.0”

HỘI THẢO “TƯ DUY THỜI ĐẠI SỐ 4.0”

Cách mạng công nghiệp 4.0 là gì?

Học sinh cần trang bị gì cho thời đại mới 4.0?

Xem chi tiết...