Trang thông tin điện tử - Trường Trung Học Cơ Sở Hoàng Diệu - 162 Trần Cao Vân - Quận Thanh Khê - Thành Phố Đà Nẵng


Kết quả trúng tuyển hợp đồng lao động

THÔNG BÁO

Kết quả trúng tuyển hợp đồng lao động vị trí việc làm giáo viên tại trường trung học cơ sở Hoàng Diệu

Hội đồng tuyển dụng trường THCS Hoàng Diệu thông báo kết quả trúng tuyển hợp đồng lao động vị trí việc làm giáo viên tại các đơn vị sự nghiệp giáo dục và đào tạo công lập thuộc UBND quận Thanh Khê như sau:

Tổng số ứng viên trúng tuyển: 02 gồm:

1. Ông Hồ Bá Nam Sinh ngày: 10/11/1997. Tốt nghiệp Đại học Giáo dục Thể chất năm 2019.

2. Ông Nguyễn Hoàng Trung Hiếu. Sinh ngày: 23/03/2001. Tốt nghiệp Sư phạm Hóa học năm 2023.

Nhà trường thông báo kết quả trúng tuyển đến người đăng ký dự tuyển được biết và liên hệ với nhà trường để thực hiện các thủ tục còn lại./.

Xem chi tiết thông báo