Trang thông tin điện tử - Trường Trung Học Cơ Sở Hoàng Diệu - 162 Trần Cao Vân - Quận Thanh Khê - Thành Phố Đà Nẵng


Thông báo tuyển dụng

THÔNG BÁO

Tuyển dụng giáo viên hợp đồng tại trường trung học cơ sở Hoàng Diệu thuộc UBND quận Thanh Khê năm học 2023-2024

I. NHU CẦU TUYỂN DỤNG

Giáo viên THCS: 02 người.

II. SỐ LƯỢNG VỊ TRÍ VIỆC LÀM THỰC HIỆN VIỆC TUYỂN DỤNG

Số lượng vị trí tuyển dụng: 02 vị trí việc làm (01 giáo viên Sinh học và 01 giáo viên Giáo dục thể chất giảng dạy tại trường THCS).

III. ĐIỀU KIỆN, THỦ TỤC, LỆ PHÍ THAM GIA TUYỂN DỤNG

1. Điều kiện tham gia tuyển dụng

a) Điều kiện chung

- Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

- Từ đủ 18 tuổi trở lên;

- Có Phiếu đăng ký dự tuyển;

- Có lý lịch rõ ràng;

- Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với vị trí việc làm dự tuyển;

- Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;

- Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển hợp đồng lao động:

+ Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự; đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự;

+ Đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, đưa vào trường giáo dưỡng.

b) Điều kiện cụ thể

Ngoài các điều kiện chung, đối tượng dự tuyển phải đảm bảo các điều kiện, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, vị trí tuyển dụng theo quy định hiện hành của Nhà nước và yêu cầu cụ thể tại thông báo tuyển dụng.

2. Phiếu đăng ký dự tuyển

Người đăng ký dự tuyển kê khai đầy đủ nội dung tại Phiếu đăng ký dự tuyển (ban hành kèm theo Nghị định số 85/2023/NĐ-CP ngày 02/12/2023 của Chính phủ) và nộp trực tiếp Phiếu đăng ký dự tuyển tại địa điểm tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển

3. Lệ phí xét tuyển

Không thực hiện thu lệ phí tuyển dụng đối với xét tuyển hợp đồng lao động.

IV. THỜI HẠN, ĐỊA CHỈ TIẾP NHẬN PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

Thời gian tiếp nhận phiếu dự tuyển: kể từ ngày 15/02/2024 đến hết ngày 23/02/2024.

Địa chỉ: khu Văn phòng, số 162 Trần Cao Vân, phường Tam Thuận, quận Thanh Khê, Tp. Đà Nẵng

Số điện thoại tiếp nhận: 0236 3 822 730

Hình thức, nội dung: Xem trong văn bản hướng dẫn đính kèm

Thời gian xét tuyển: trong 2 ngày 26, 27/02/2024

Nhấn xem chi tiết văn bản đính kèm bên dưới

ttqlvbdh.pdf