Trang thông tin điện tử - Trường Trung Học Cơ Sở Hoàng Diệu - 162 Trần Cao Vân - Quận Thanh Khê - Thành Phố Đà Nẵng


SÁCH GIÁO KHOA LỚP 6

DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 6

SỬ DỤNG TẠI TRƯỜNG THCS HOÀNG DIỆU

TỪ NĂM 2021-2022

( Căn cứ  quyết định số 1455/QĐ-UBND ngày 29/4/2021 của UBNDTP Đà Nẵng)

Danh sách dưới đây có 12 sách giáo khoa lớp 6. Sách bài tập các môn (nếu có) tương ứng với sách giáo khoa.

Nhấn xem danh mục SGK tại đây

Kính thông báo đến toàn thể phụ huynh có con học lớp 6 năm học 2021-2022 được biết để mua sách!