Trang thông tin điện tử - Trường Trung Học Cơ Sở Hoàng Diệu - 162 Trần Cao Vân - Quận Thanh Khê - Thành Phố Đà Nẵng


Thông báo

THÔNG BÁO

Về việc cho học sinh khi đi học trở lại sau thời gian nghỉ

phòng chống dịch Covid-19

Thực hiện văn bản số 131/PGD ĐT-VP ngày 27/4/2020 V/v tiếp tục triển khai công tác phòng, chống dịch Covid -19 và Chuẩn bị các điều kiện bảo đảm an toàn cho học sinh khi đi học trở lại, trường THCS Hoàng Diệu thông báo học sinh đi học lại thứ hai ngày 4/5/2020, học sinh và phụ huynh thực hiện các nội dung như sau: