Trang thông tin điện tử - Trường Trung Học Cơ Sở Hoàng Diệu - 162 Trần Cao Vân - Quận Thanh Khê - Thành Phố Đà Nẵng


Kiểm tra hệ số 1

Các em nhấn vào  môn theo khối lớp để làm bài kiểm tra. Nhấn F5 hoặc load lại trang nếu chưa có đề

Lớp 6: TinCông nghệVăn - Địa | Toán - Sử | - Sinh | Anh | GDCD - Nhạc

Lớp 7: Tin - Công nghệ | Văn - Địa | Toán - Sử | - Sinh | Anh | GDCD - Nhạc

Lớp 8: TinCông nghệ | Văn - Địa | Toán - Sử | - Sinh | Anh - Hóa | GDCD - Nhạc

Lớp 9: Công nghệ | Văn Địa | Toán - Sử | - Sinh | Anh - Hóa | GDCD - Nhạc